Zgodnie z art. 627 kodeksu cywilnego (dalej jako „kc”), przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. W myśl art. 638 § 1 zd. 1 kc do odpowiedzialności za wady dzieła stosuje się odpowiednio przepisy o rękojmi przy sprzedaży. Zgodnie z art. 556 kc, odnoszącym się do rękojmi przy sprzedaży, sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Wada polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową (art. 5561 §1 kc). W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformowałCzytaj dalej →

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.   Informujemy, że Radca Prawny Krzysztof Karp decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie został wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.Czytaj dalej →

Do uszkodzenia pojazdu doszło nie na skutek kolizji drogowej, a w następstwie upadku na samochód ciężkich drzwi magazynowych. W następstwie tego zdarzenia samochód został poważnie uszkodzony. Upadek drzwi na samochód oraz szkoda były bezsporne. Problem pojawił się w momencie, gdy podmioty brane wstępnie pod uwagę jako możliwie odpowiedzialne za szkodę zaczęły odmawiać uznania swojej odpowiedzialności. Była to w pierwszej kolejności osoba, która otwierała drzwi od magazynu, dalej najemca magazynu, potem posiadacz (właściciel) magazynu i wreszcie ubezpieczyciel właściciela magazynu. Pisma przedsądowe wracały z odpowiedzią o kwestionowaniu swojej winy i przerzucaniu odpowiedzialności na innych. Po analizie prawnej, ostatecznie przed sąd pozwany został ubezpieczyciel posiadacza magazynu. Po długiej batalii sądowej, przy zaangażowaniu świadków i biegłych, sąd w całości uznał roszczenie powoda i zasądził od pozwanego ubezpieczyciela pokaźne odszkodowanie. Rozstrzygniecie sądu oparte zostało na podstawie art. 434 kc. ZgodnieCzytaj dalej →

Posiadanie jest faktycznym władztwem nad rzeczą. Na fakt posiadania składają się dwa elementy, które muszą wystąpić łącznie: faktyczne władztwo nad rzeczą (element obiektywny) oraz wola posiadania (element subiektywny/psychiczny posiadania).   Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje posiadania. Posiadanie samoistne (właścicielskie) oraz posiadanie zależne (niewłaścicielskie). Posiadanie samoistne występuje wtedy, gdy podmiot faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel (nie musi to być zatem właściciel). Innymi słowy, posiadacz samoistny wykonuje uprawnienia składające się na treść prawa własności tj. m.in. korzysta z rzeczy z wyłączeniem innych osób, pobiera pożytki i przychody, a także uważa się za uprawnionego do rozporządzania rzeczą. Posiadanie zależne jest natomiast wykonywanie w zakresie prawa, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzecz jak użytkownie, zastaw, najem, dzierżawa czy użyczenie. Zgodnie z art. 342 kc, nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażbyCzytaj dalej →

Kolejna sprawa o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy zakończona sukcesem. W 2017 r. doszło do wypadku drogowego z udziałem poszkodowanego, którego w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem reprezentował radca prawny Krzysztof Karp. W wyniku tego zdarzenia poważnemu uszkodzeniu uległ pojazd poszkodowanego, a sam poszkodowany doznał licznych obrażeń ciała. W następstwie prowadzonych z ubezpieczycielem negocjacji poszkodowany otrzymał odszkodowanie m.in. za zniszczone mienie, koszty leczenia oraz utracony zarobek. Wypłacone zostało mu także pokaźne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Suma ugody opiewa na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.Czytaj dalej →

Pracodawca, jedna z dużych sieci handlowych w Polsce, rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. W następstwie powyższego pracownik reprezentowany przez radcę prawnego Krzysztofa Karp wniósł do Sądu Pracy pozew o odszkodowanie. Sprawa zakończyła się satysfakcjonującą dla pracownika ugodą. To już kolejna sprawa, w której skutecznie pomogliśmy pracownikowi i kolejna, która zakończyła się dla pracownika pozytywnym rozstrzygnięciem.Czytaj dalej →

Kolejna, złożona prawnie sprawa o zapłatę za szkody w budynkach gospodarstwa rolnego zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w pierwszej instancji oraz w dalszym postępowaniu apelacyjnym podzielił wszystkie argumenty przedstawione przez poszkodowanego i zasądził na jego rzecz wysokie odszkodowanie. Wyrok jest prawomocny. To kolejna sprawa prowadzona przez radcę prawnego Krzysztofa Karp zakończona sukcesem w dziedzinie, która stanowi jedno z głównych jego zainteresowań.Czytaj dalej →

Start w Biegu Niepodległości 2018 należy zaliczyć do udanych. Atmosfera była wspaniała. Pogoda dopisała. Ludzie zadowoleni. Czas: 1:03:49 (wśród radców prawnych: 135) Miejsce: 13922, na 20000 biegnących, żeby nie było:). Wśród wielu pozytywnych rozstrzygnięć w życiu zawodowym, Bieg Niepodległości zaliczam do czołówki wydarzeń roku 2018, z jednej strony z uwagi na możliwość pięknego, aktywnego świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a z drugiej jako motywacja do powrotu do dawnej dobrej formy:) Poniżej fotka szczęśliwej drużyny wraz z zawodnikami zaprzyjaźnionej firmy Clinmark specjalizującej się w działalności związanej z badaniami klinicznymi (www.clinmark.pl) Do zobaczenia na kolejnych biegach!Czytaj dalej →

Serdecznie zapraszamy wszystkich radców prawnych jak również innych sympatyków biegania do wzięcia udziału w wyjątkowym wydarzeniu jakim niewątpliwie jest Bieg Niepodległości. W tym roku okazja jest wyjątkowa – 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W biegu weźmie udział 25 000 uczestników, którzy utworzą olbrzymią, biało-czerwoną, żywą flagę biegaczy. Jest to niepowtarzalna szansa do wspaniałego, aktywnego uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia. Poniżej link do informacji zamieszczonej na stronie OIRP  w Warszawie. Bieg NiepodległościCzytaj dalej →

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawców kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych, poprzez zapewnienie współpracy geodezyjnej, na przygotowaniu dokumentów postępowania sądowego i reprezentowania wnioskodawców przed sądem kończąc. Wnioskodawcom, a jednocześnie prawnym właścicielom serdecznie gratuluję.Czytaj dalej →