Doktor nauk prawnych, radca prawny, zewnętrzny współpracownik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British School of English and European Legal Studies prowadzonej w ramach współpracy WPiA i Cambridge University. Zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy europejskich, pomocy publicznej oraz działalności gospodarczej podmiotów publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. Kierował zespołem doradców przygotowujących jedno z pierwszych w Polsce postępowań zakończonych podpisaniem umowy i realizacją inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, występuje na konferencjach i szkoleniach. Prowadzi kancelarię radcy prawnego (cieslak.waw.pl). Jest także wspólnikiem w renomowanej warszawskiej firmie konsultingowej zajmującej się pozyskiwaniem finansowania projektów ze środków europejskich (kdg.waw.pl).