Przede wszystkim troska o klienta…

Dbamy o naszych klientów. Odpowiadamy rzeczowo na zadane pytania. Nie pozostawiamy klienta w poczuciu nierozwiązanego zadania. Staramy się dogłębnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Wiemy, że każdy klient jest inny. Ma on różne potrzeby i różne oczekiwania. Decyzja o zwróceniu się do prawnika po poradę ma także różne podłoże. Są to sprawy natury czysto osobistej, w innym przypadku natury stricte biznesowej. Dlatego oprócz zawodu prawnika wykonujemy po trosze zawód psychologa. Staramy się zrozumieć potrzeby klienta, jego cele oraz strategię w działaniu. Nie ma przy tym miejsca na generalne reguły i utarte schematy. Konieczne jest indywidualne podejście do każdego klienta. Nie zapominamy, że tylko takie podejście jest źródłem owocnej współpracy.

Mamy świadomość, że klient, któremu poświęcono wystarczająco wiele uwagi i zaangażowania w obsłudze prawnej jego sprawy, stanowi nieocenione źródło budowy marki Kancelarii. Nawet najlepiej przygotowane kampanie promocyjno-reklamowe mają znaczenie drugorzędne. Liczy się zaangażowanie w pracy na rzecz klienta, poczucie realizacji jego misji oraz świadomość solidnie, zgodnie ze sztuką prawniczą, wykonanego zadania.

Robimy tylko to, na czym się znamy…

Nie podejmujemy się prowadzenia spraw, co do których nie mamy wystarczającej praktyki i doświadczenia. Nie podejmujemy się prowadzenia spraw, którym nie będziemy w stanie sprostać pod względem kadrowym i organizacyjnym.

Jesteśmy Kancelarią praktycznego działania…

Nie robimy naszym klientom wykładów z prawa. Wskazujemy im, jak rozwiązać ich problemy prawne w praktyce. Powierzone nam obowiązki traktujemy z pełną odpowiedzialnością przy zachowaniu najwyższej dokładności oraz jakości w działaniu.