Świadomość prawna społeczeństwa rośnie. Coraz więcej osób powierza swoje sprawy w ręce podmiotu, który zajmuje się profesjonalnie świadczeniem pomocy prawnej, wierząc, że przyniesie mu to wymierne korzyści lub uchroni przed niepotrzebnymi stratami.

Wielu jednak, hołdując stereotypom, w dalszym ciągu pozostaje w przekonaniu, że prawnik jest dla innych, ale z pewnością nie dla mnie. Według nich to osoba, która żyje w całkowitej izolacji, pracuje w kręgach swojej korporacji i funkcjonuje w oderwaniu od bieżących problemów życia codziennego. Wśród przedsiębiorców istnieje często przekonanie, że prawnik w bieżącej działalności firmy jest po prostu zbędny.

Tego typu myślenie powoduje, że sprawy, które powinny zostać poddane pod ocenę prawnika, próbuje się rozwiązać własnymi siłami. Korzysta się często z masowo dostępnych materiałów i wzorów, w tym w szczególności zasobów Internetu. I chociaż jest on bogatym źródłem informacji, to w przypadku porad prawnych może okazać się zgubny. W Internecie jest wiele błędów i nieścisłości. A w prawie istotne są detale. Często przecinek postawiony w tym, a nie innym miejscu przepisu prawnego, robi różnicę.

Swoją otwartą postawą oraz działaniem chcę zmieniać ten błędny tok myślenia i pokazywać, że prawnik jest dla wszystkich, że każdy może i powinien korzystać z jego usług.

Przewiduję jednocześnie, że z uwagi na coraz bardziej kazuistyczne prawo oraz stale zwiększającą się liczbę aktów prawnych (pomimo coraz to łatwiejszego dostępu do informacji), w niedalekiej przyszłości funkcjonowanie w rozwiniętym społeczeństwie bez profesjonalnego wsparcia prawnego będzie bardzo trudne, o ile w ogóle możliwe. Trzeba pamiętać, iż prawo dotyka każdego aspektu naszego życia, a ogrom stale to nowych informacji prawnych będzie w praktyce nie do przyswojenia.

Oczywistym jest przy tym, że również prawnik nie może być ekspertem na każdym polu. Dlatego w Kancelarii każdy specjalizuje się i rozwija w określonej dziedzinie prawa. Dodatkowo stale podnosimy nasze kwalifikacje i jesteśmy otwarci na stosowanie nowoczesnych rozwiązań. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę z ludźmi, którzy podzielają nasze pasje i identyfikują się z naszą strategią i naszymi priorytetami.

Wszystkim, w tym w szczególności klientom i partnerom biznesowym Kancelarii, życzę powodzenia w życiu prywatnym oraz na ścieżce rozwoju ich ambicji zawodowych.