Kolejna sprawa zakończona po myśli mojego klienta. W tym przypadku chodziło o proces wytoczony przez darczyńcę o zobowiązanie mojego klienta (obdarowanego) do złożenia oświadczenia woli o zwrotnym przeniesieniu nieruchomości na darczyńcę w związku ze złożeniem przez darczyńcę oświadczenia o odwołaniu darowizny. Sprawa wymagała dużego zaangażowania. Toczyła się przed Sądem Okręgowym, a następnie na skutek złożonej przez nas apelacji przed Sądem Apelacyjnym. Ostatecznie Sąd Apelacyjny oddalił powództwo. W obszernym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił w pełni zarzuty podniesione przez nas w apelacji. Sąd Apelacyjny zwrócił w szczególności uwagę na wyrażane w orzecznictwie poglądy, zgodnie z którymi ocena zaistnienia przesłanki rażącej niewdzięczności winna być dokonywana z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów i charakteru konkretnych relacji między obdarowanym a darczyńcą, jak i że odwołanie darowizny na podstawie art. 898 § 1 kc uzasadnia tylko takie zachowanie obdarowanego, które cechuje się znacznym nasileniem złej woli, skierowaneCzytaj dalej →