Kolejna sprawa o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy zakończona sukcesem

Kolejna sprawa o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z OC sprawcy zakończona sukcesem. W 2017 r. doszło do wypadku drogowego z udziałem poszkodowanego, którego w postępowaniu likwidacyjnym przed ubezpieczycielem reprezentował radca prawny Krzysztof Karp. W wyniku tego zdarzenia poważnemu uszkodzeniu uległ pojazd poszkodowanego, a sam poszkodowany doznał licznych obrażeń ciała. W następstwie prowadzonych z ubezpieczycielem negocjacji poszkodowany otrzymał odszkodowanie m.in. za zniszczone mienie, koszty leczenia oraz utracony zarobek. Wypłacone zostało mu także pokaźne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Suma ugody opiewa na kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych.