Odszkodowanie za ułamany implant. Kobieta kupowała systematycznie „Daktyle suszone bez pestki” jednej i tej samej marki. Pewnego dnia, gdy ugryzła jeden z owoców, wyłamała protezę zęba wstawionego kilka lat wcześniej. Daktyl miał pestkę. O zdarzenie kobieta obwiniła producenta, który nie poinformował na opakowaniu, że produkt może zawierać pestki. Kobieta wystąpiła przeciwko producentowi o odszkodowanie za koszty leczenia oraz zadośćuczynienie. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uznał roszczenie kobiety, a Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał wyrok Sądu Rejonowego. Sąd zobowiązał producenta do zapłaty 1.600 zł odszkodowania oraz 4.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę. Za podstawę prawną odpowiedzialności producenta Sądy wskazały przepis art. 4491 § 1 kc. Zgodnie z tym przepisem, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt. [Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 styczniaCzytaj dalej →