Odszkodowanie za ułamany implant oraz dziurę w jezdni

Odszkodowanie za ułamany implant.

Kobieta kupowała systematycznie „Daktyle suszone bez pestki” jednej i tej samej marki. Pewnego dnia, gdy ugryzła jeden z owoców, wyłamała protezę zęba wstawionego kilka lat wcześniej. Daktyl miał pestkę. O zdarzenie kobieta obwiniła producenta, który nie poinformował na opakowaniu, że produkt może zawierać pestki. Kobieta wystąpiła przeciwko producentowi o odszkodowanie za koszty leczenia oraz zadośćuczynienie. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód uznał roszczenie kobiety, a Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał wyrok Sądu Rejonowego. Sąd zobowiązał producenta do zapłaty 1.600 zł odszkodowania oraz 4.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę. Za podstawę prawną odpowiedzialności producenta Sądy wskazały przepis art. 4491 § 1 kc. Zgodnie z tym przepisem, kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

[Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2018 r., sygn. II Ca 852/17].

Odszkodowanie za dziurę w jezdni.

Mężczyzna uczestniczył w wycieczce rowerowej. Jechał jako ostatni w grupie liczącej około 10-15 osób. W pewnym momencie wjechał w wyrwę w jezdni na skutek czego upadł i doznał skomplikowanego złamania kości łokcia i kości udowej. Biegli oszacowali 30 procentowy stały uszczerbek na zdrowiu. Sąd Rejonowy w Łasku stwierdził, że pozwany powiat odpowiada za zdarzenie, bo jako zarządca drogi nie dopełnił obowiązku usunięcia dziury z drogi. Sąd Okręgowy w Sieradzu utrzymał wyrok w mocy. Sąd stwierdził, że zarządca drogi zaniedbał utrzymania drogi w należytym stanie i nie zapewnił bezpieczeństwa jej użytkownikom. Powiat zobowiązany został do zapłaty rowerzyście 60.000 zł  zadośćuczynienia oraz 5.453 zł odszkodowania.

[Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. I Ca 20/18].