Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest oznaczeniem, które identyfikuje przedsiębiorcę, a nie prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Obowiązkowym elementem firmy jest imię przedsiębiorcy. W firmie można umieścić tylko jedno imię. Nie ma ponadto możliwości włączenia do firmy imienia, które ma status imienia na gruncie prawa wewnętrznego kościoła albo innego związku wyznaniowego. W przypadku obywateli polskich, w firmie może znaleźć się zatem tylko to imię, które wpisane jest w aktach stanu cywilnego. Nie jest koniecznie jednocześnie, aby było to imię wpisane w aktach stanu cywilnego jako pierwsze. W firmie powinno znaleźć się to spośród imion wpisanych do akt stanu cywilnego, które lepiejCzytaj dalej →