Likwidacja i wykreślenie z rejestru spółki z o.o. w trybie szczególnym

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 28 listopada 2014 r. Przedmiotowa nowelizacja umożliwiła m.in., po spełnieniu określonych warunków, wszczęcie przez Sąd Rejestrowy z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Celem nowelizacji było stworzenie podstaw do wykreślenia z rejestru podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności i nie posiadają majątku oraz tych, które ze względu na różnorodne komplikacje ich sytuacji faktyczno-prawnej nie miały możliwości doprowadzenia do wykreślenia podmiotu w trybie zwykłym tj. po przeprowadzeniu sformalizowanego postępowania likwidacyjnego. Mimo tego, że od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o KRS minęło już sporo czasu, wykreślenie podmiotu w trybie nowej procedury nie jest łatwe. Sądy Rejestrowe bardzo uważnie weryfikują bowiem to, czy chęć skorzystania z nowych (uproszczonych i tanich) rozwiązań nie jest nadużyciem zmierzającym do obejścia przepisów dotyczących likwidacji podmiotu w trybie likwidacji zwykłej. Tym bardziej miło nam przypomnieć, że Kancelaria, jako jedna z pierwszych w kraju, doprowadziła do prawomocnego wykreślenia z rejestru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu nowej procedury wprowadzonej nowelizacją ustawy o KRS.