Kolejna ugoda z ubezpieczycielem zawarta

W ubezpieczonym mieszkaniu doszło do szkody zarówno w elementach stałych mieszkania jak i w rzeczach ruchomych. Ubezpieczyciel oszacował wartość szkody, jednak zaprzeczył swojej odpowiedzialność za powstałą szkodę powołując się na Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pisma przedsądowe wzywające ubezpieczyciela do zapłaty nie przyniosły rezultatu. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W następstwie tego ubezpieczyciel zwrócił się do poszkodowanego z propozycją zawarcia ugody. Po negocjacjach strony zawarły satysfakcjonującą strony ugodę. Sprawę prowadził radca prawny Krzysztof Karp.