Darowizna do majątku wspólnego a podatek od spadków i darowizn

Darowizna do majątku wspólnego oznacza, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje względem każdego z małżonków od nabytego w ten sposób przysporzenia majątkowego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 stycznia 2018 r. (I SA/Kr 1030/17). Sąd zaznaczył przy tym, że zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, a zatem w przypadku darowizny dokonanej przez darczyńcę do majątku wspólnego, darowiznę otrzymuje każdy z małżonków po połowie. Tym samym, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn powstał obowiązek podatkowy w zakresie nabytych w ten sposób przez nich praw majątkowych. Fakt, że otrzymujący darowiznę mąż skorzystał ze zwolnienia podatkowego z uwagi na przynależność do podatkowej grupy „0” (jako osoba otrzymująca darowiznę od swojego ojca), nie wyłączył konieczności opodatkowania darowizny otrzymanej przez żoną należącą do podatkowej grupy „I”.