Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawców kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych, poprzez zapewnienie współpracy geodezyjnej, na przygotowaniu dokumentów postępowania sądowego i reprezentowania wnioskodawców przed sądem kończąc. Wnioskodawcom, a jednocześnie prawnym właścicielom serdecznie gratuluję.Czytaj dalej →

Darowizna do majątku wspólnego oznacza, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje względem każdego z małżonków od nabytego w ten sposób przysporzenia majątkowego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 stycznia 2018 r. (I SA/Kr 1030/17). Sąd zaznaczył przy tym, że zgodnie z art. 43 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, a zatem w przypadku darowizny dokonanej przez darczyńcę do majątku wspólnego, darowiznę otrzymuje każdy z małżonków po połowie. Tym samym, zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn powstał obowiązek podatkowy w zakresie nabytych w ten sposób przez nich praw majątkowych. Fakt, że otrzymujący darowiznę mąż skorzystał ze zwolnienia podatkowego z uwagi na przynależność do podatkowej grupy „0” (jako osoba otrzymująca darowiznę od swojego ojca), nie wyłączył konieczności opodatkowania darowizny otrzymanej przez żoną należącą do podatkowejCzytaj dalej →