Zasiłek celowy w kwocie do 6.000 zł na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych przyznaje się rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej poniosły straty i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowo poszkodowani mogą uzyskać zasiłek celowy w kwocie do 100.000 zł na remont budynku (lokalu mieszkalnego), który został uszkodzony w wyniku nawałnicy. Ponadto zasiłek celowy w kwocie do 200.000 zł na odbudowę, odtworzenie w innym miejscu lub zakup (wraz z gruntem) budynku (lokalu mieszkalnego) albo zakup działki budowlanej przyznaje się rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, których budynek (lokal mieszkalny) został uszkodzony lub zniszczony. Szczegółowe zasady przyznawania zasiłków celowych określone zostały w piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 r. znak DOLiZK-IV-775-1/2016; piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiCzytaj dalej →