Wydatki na zdobycie uprawnień zawodowych radcy prawnego/adwokata, a koszt uzyskania przychodu

Dla koleżanek i kolegów radców prawnych i adwokatów wracam do tematu wydatków na zdobycie uprawnień zawodowych w kontekście możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Temat jest mi znany, gdyż w latach 2012-2013 przeszedłem w tej materii przez pełną procedurę przed organami skarbowymi w zakresie interpretacji indywidulanej, jak również dalej w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Organy skarbowe stały pierwotnie (co do zasady) na stanowisku, iż wydatki związane z uzyskaniem uprawnień zawodowych radcy prawnego czy adwokata m.in takie jak opłata za udział w egzaminie konkursowym na aplikację, opłaty roczne za poszczególne lata aplikacji, składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w samorządzie adwokackim/radcowskim, opłata za egzamin adwokacki/radcowski, opłata za wpis na listę adwokatów/radców, poniesione przed rozpoczęciem wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych było natomiast w tej kwestii mocno podzielone, gdzie nawet w ramach tego samego wojewódzkiego sądu administracyjnego (patrz np. Warszawa), zdarzały się skrajnie odmienne orzeczenia. Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że co do zasady, koszty powyższe poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Teraz zauważyłem, że temat wrócił, ale z nieco innym stanem faktycznym. Mianowicie, w indywidualnej sprawie, wydatki na aplikację zostały poniesione już po rozpoczęciu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym przypadku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w interpretacji, że prawnik, który już prowadził działalność, a koszty poniósł po jej rozpoczęciu ma możliwość rozliczenia tych wydatków w kosztach PIT (numer interpretacji 0115-KDIT3.4011.424.2021.1.AD). Odsyłam do tej interpretacji, która w sposób dość skondensowany przedstawia dotychczasowy i teraźniejszy ogląd na przedmiotową sprawę wydatków poniesionych przez radców i adwokatów na uzyskanie tytułu do wykonywania zawodu (https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=612316&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc)