O tym, że niektóre banki niesłusznie odmawiają zwrotu prowizji pisaliśmy tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji/). W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Karp Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał nakaz zapłaty i zobowiązał Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”), aby zwrócił powodowi proporcjonalną część prowizji w związku ze wcześniejszą spłatą przez powoda udzielonej mu pożyczki. Bank złożył sprzeciw od przedmiotowego nakazu zapłaty, zarzucając m.in. że interpretacja art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim przyjęta w wyroku TSUE z dnia 1 września 2019 r. (C-383/18) nie powinna mieć zastosowania do umów zawartych przed datą wydania tego wyroku. Argumentacja przedstawiona przez Bank, w opinii strony powodowej, nie wnosi nic nowego do sprawy, a zmierza jedynie do przeciągnięcia w czasie ostatecznego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie. W argumentacji Banku nie ma bowiem nic ponad to, co zostało w sposób szczegółowy wyjaśnione w/w wyroku TSUE, uchwale SąduCzytaj dalej →