Osoba, która odziedziczyła nieruchomość, nie będzie musiała czekać 5 lat, żeby ją sprzedać i nie płacić podatku dochodowego. Taka jest propozycja Ministerstwa Finansów w zakresie nowelizacji ustawy o PIT, CIT, ordynacji podatkowej oraz innych ustaw, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Według obowiązującego prawa chcąc sprzedać odziedziczoną nieruchomość bez konieczności zapłaty PIT, trzeba odczekać 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zmarł spadkodawca. Według nowej propozycji czas ten ma być liczony od daty nabycia nieruchomości lub jej wybudowania przez spadkodawcę. Powyższe przekłada się często praktycznie na prowadzone przeze mnie liczne sprawy w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości. Mianowicie, postanowienie w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że potwierdza ono jedynie stan prawny, który już nastąpił. Zasiedzenie może zatem nastąpić zarówno na rzecz osoby żyjącej jakCzytaj dalej →