Kierowanie pojazdem bez uprawnień nie zawsze oznacza utratę odszkodowania

Często stosowaną klauzulą w ubezpieczeniach na życie jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku, a kierowca prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Nie zawsze jednak kierowanie pojazdem bez uprawnień, przy zastrzeżeniu takiej klauzuli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, oznacza utratę odszkodowania. Rozpatrywana przed sądem sprawa dotyczyła wypłaty odszkodowania z polisy na życie kierującego, który poniósł śmierć w wypadku motocyklowym i który jednocześnie nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem. Powołany do sprawy biegły stwierdził jednak, że przyczyną wypadku był stan nawierzchni drogi i brak właściwej informacji ostrzegającej przed głębokimi koleinami. To zatem nie brak uprawnień do kierowania pojazdem był przyczyną wypadku i śmierci kierującego, a zły stan drogi i niewłaściwe na niej oznaczenia. Sąd pierwszej instancji odmówił co prawda wypłaty odszkodowania, jednak w instancji odwoławczej Sąd uznał, że w przedmiotowym stanie faktycznym ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Rozstrzygnięcie niniejsze zapadło w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (sygn. akt. I ACa 200/17).