Kontynuując wątek odszkodowań w budynkach gospodarstwa rolnego wskazać należy, że linia orzecznicza rozumienia art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych („Ustawa”) jest stała i niezmienna. W przypadku dokonania odbudowy, naprawy lub remontu budynku, nie uwzględnia się w kosztorysie odbudowy, naprawy lub remontu stopnia zużycia budynku ustalonego na potrzeby określenia sumy ubezpieczenia. Potwierdził to Sąd Okręgowy w Lublinie w wyroku z dnia 5 lipca 2018 r., w sprawie II Ca 75/18. Praktyka redukcji przez ubezpieczycieli sumy odszkodowania o stopień zużycia budynku, ustalony przy zawarciu ubezpieczenia na potrzeby ustalenia wartości rzeczywistej budynku, nie znajduje podstaw prawnych.

Zapraszamy do współpracy w dziedzinie naszego szczególnego zainteresowania popartego najwyższą praktyką.