Wszelkie treści zawarte na Stronie internetowej kancelariakarp.pl mają wyłącznie charakter informacyjny. Treści te nie stanowią porady prawnej i nie mogą być w ten sposób traktowane. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na Stronie jak również nie gwarantuje przydatności jakiejkolwiek informacji prawnej tam zamieszczonej.