Ubezpieczenie

Radcy prawni oraz adwokaci objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

Tajemnica Zawodowa

Kancelaria bezwzględnie przestrzega obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.