STRATEGIA

Przede wszystkim troska o klienta


Dbamy o naszych klientów. Odpowiadamy rzeczowo na zadane pytania. Nie pozostawiamy klienta w poczuciu nierozwiązanego zadania. Staramy się dogłębnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości.
Wiemy, że każdy klient jest inny. Ma on różne potrzeby i różne oczekiwania. Decyzja o zwróceniu się do prawnika po poradę ma także różne podłoże. Są to sprawy natury czysto osobistej, w innym przypadku natury stricte biznesowej. Dlatego oprócz zawodu prawnika wykonujemy po trosze zawód psychologa. Staramy się zrozumieć potrzeby klienta, jego cele oraz strategię w działaniu. Nie ma przy tym miejsca na generalne reguły i utarte schematy. Konieczne jest indywidualne podejście do każdego klienta. Nie zapominamy, że tylko takie podejście jest źródłem owocnej współpracy.
Mamy świadomość, że klient, któremu poświęcono wystarczająco wiele uwagi i zaangażowania w obsłudze prawnej jego sprawy, stanowi nieocenione źródło budowy marki Kancelarii. Nawet najlepiej przygotowane kampanie promocyjno-reklamowe mają znaczenie drugorzędne. Liczy się zaangażowanie w pracy na rzecz klienta, poczucie realizacji  jego misji oraz świadomość solidnie, zgodnie ze sztuką prawniczą, wykonanego zadania.

 

Robimy tylko to, na czym się znamy

 

Nie podejmujemy się prowadzenia spraw z dziedzin prawa, co do których nie mamy wystarczającej praktyki i doświadczenia. Nie podejmujemy się prowadzenia spraw, którym nie będziemy w stanie sprostać pod względem kadrowym i organizacyjnym.


Jesteśmy Kancelarią praktycznego działania


Nie robimy naszym klientom wykładów z prawa. Wskazujemy im, jak rozwiązać ich problemy prawne w praktyce. Powierzone nam obowiązki traktujemy z pełną odpowiedzialnością przy zachowaniu najwyższej dokładności oraz jakości w działaniu.