Kancelaria

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również świadczy usługi doradztwa prawnego klientom indywidualnym. Wśród klientów obsługiwanych przez Kancelarię znajdują się podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy firmy nowo powstałe, jak również te o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo cywilne. Koncentrujemy się równie mocno na kwestiach związanych z procedurą cywilną, w tym postępowaniu egzekucyjnym. Grono współpracowników Kancelarii zapewnia obsługę także w innych dziedzinach prawa. Celem zagwarantowania naszym klientom bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz komornikami.

Krajowa Izba Radców PrawnychOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Blog – najnowsze wpisy

Ubezpieczeniem obowiązkowym objęty jest tylko budynek gospodarstwa rolnego

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych. Budynkiem jest natomiast taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Zakres obowiązkowego ubezpieczenia budynków obejmuje zatem m.in. fundamenty,

Zakres ubezpieczenia budynków w gospodarstwach rolnych

Rolnik jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (art. 59 ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – dalej jako „Ustawa”). Rolnikiem jest osoba fizyczna, w której posiadaniu lub

Postępowanie pojednawcze (ugoda sądowa)

Postępowanie pojednawcze („postępowanie”) jest postępowaniem sądowym prowadzonym przed wniesieniem pozwu, którego celem jest rozwiązanie sporu w drodze ugody. Kodeks postępowania cywilnego ukształtował postępowanie pojednawcze jako postępowanie samodzielne, które może (lecz nie musi) poprzedzać proces i fakultatywne w tym znaczeniu, że inicjatywa jego wszczęcia zależy od woli zainteresowanej strony, co oznacza,

Kierowanie pojazdem bez uprawnień nie zawsze oznacza utratę odszkodowania

Często stosowaną klauzulą w ubezpieczeniach na życie jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w sytuacji, gdy do śmierci doszło w wyniku wypadku, a kierowca prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień. Nie zawsze jednak kierowanie pojazdem bez uprawnień, przy zastrzeżeniu takiej klauzuli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, oznacza utratę odszkodowania. Rozpatrywana przed sądem sprawa dotyczyła