Kancelaria

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również świadczy usługi doradztwa prawnego klientom indywidualnym. Wśród klientów obsługiwanych przez Kancelarię znajdują się podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy firmy nowo powstałe, jak również te o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo cywilne. Koncentrujemy się równie mocno na kwestiach związanych z procedurą cywilną, w tym postępowaniu egzekucyjnym. Grono współpracowników Kancelarii zapewnia obsługę także w innych dziedzinach prawa. Celem zagwarantowania naszym klientom bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz komornikami.

Krajowa Izba Radców PrawnychOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Blog – najnowsze wpisy

Likwidacja i wykreślenie z rejestru spółki z o.o. w trybie szczególnym

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 28 listopada 2014 r. Przedmiotowa nowelizacja umożliwiła m.in., po spełnieniu określonych warunków, wszczęcie przez Sąd Rejestrowy z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do rejestru, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Celem nowelizacji było stworzenie podstaw do

Międzynarodowa transakcja zmian własnościowych w spółce z o.o.

Miło mi poinformować, że zakończyła się międzynarodowa transakcja zmian własnościowych w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Transakcja obejmowała przesunięcia udziałowe pomiędzy podmiotami o ugruntowanej pozycji na rynku. Proces ten z uwagi na przenikanie się prawa różnych jurysdykcji oraz konieczności uzyskania wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń wymagał ponadprzeciętnego zaangażowania. Cała procedura trwała

Firma osoby fizycznej

Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca działa pod firmą. Firma jest oznaczeniem, które identyfikuje przedsiębiorcę, a nie prowadzone przez niego przedsiębiorstwo. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot prowadzonej działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

Dowód z zeznań świadków jest często stosowanym środkiem dowodowym w postępowaniu cywilnym. Poza nielicznymi wyłączeniami wskazanymi w procedurze cywilnej, każda osoba fizyczna ma zdolność do tego, żeby być świadkiem. Osoba wezwana przez sąd w charakterze świadka ma obowiązek złożyć zeznania. Obowiązek ten przejawia się w konieczności: stawienia się w sądzie