Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również świadczy usługi doradztwa prawnego klientom indywidualnym. Wśród klientów obsługiwanych przez Kancelarię znajdują się podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy firmy nowo powstałe, jak również te o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo cywilne. Koncentrujemy się równie mocno na kwestiach związanych z procedurą cywilną, w tym postępowaniu egzekucyjnym. Grono współpracowników Kancelarii zapewnia obsługę także w innych dziedzinach prawa. Celem zagwarantowania naszym klientom bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz komornikami.

Krajowa Izba Radców PrawnychOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Blog – najnowsze wpisy

POSIADANIE I JEGO OCHRONA

Posiadanie jest faktycznym władztwem nad rzeczą. Na fakt posiadania składają się dwa elementy, które muszą wystąpić łącznie: faktyczne władztwo nad rzeczą (element obiektywny) oraz wola posiadania (element subiektywny/psychiczny posiadania).   Wyróżniamy przy tym dwa rodzaje posiadania. Posiadanie samoistne (właścicielskie) oraz posiadanie zależne (niewłaścicielskie). Posiadanie samoistne występuje wtedy, gdy podmiot faktycznie włada rzeczą tak jak właściciel (nie musi to być

Od kiedy należy płacić karę umowną?

W przypadku zobowiązań z określonym terminem spełnienia świadczenia, źródłem oznaczenia tego terminu jest przede wszystkim zgodna wola stron. Termin spełnienia świadczenia może również wynikać z ustawy, orzeczenia sądu czy decyzji administracyjnej. Czynnikiem określającym termin spełnienia świadczenia może być także właściwość danego zobowiązania. W braku możliwości ustalenia terminu świadczenia w powyższy sposób zobowiązanie należy uznać

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

Ustawodawca w art. 62 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.) wprowadził domniemanie prawne, zgodnie z którym, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. W myśl tego przepisu okolicznością uzasadniającą pochodzenie dziecka męża matki jest istnienie związku małżeńskiego między mężczyzną a matką

Klientowi należy się zwrot prowizji w związku z wcześniejszą spłatą pożyczki. Taki wyrok wydał SR w Piasecznie przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie.

O tym, że niektóre banki niesłusznie odmawiają zwrotu prowizji pisaliśmy tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji-sad-wydal-nakaz-zaplaty-przeciwko-bankowi-handlowemu-w-warszawie/) i tutaj (https://www.kancelariakarp.pl/blog/niektore-banki-nieslusznie-odmawiaja-zwrotu-prowizji/). W sprawie prowadzonej przez radcę prawnego Krzysztofa Karp Sąd Rejonowy w Piasecznie wydał wyrok,  w którym zobowiązał Bank Handlowy w Warszawie S.A. („Bank”), aby zwrócił proporcjonalną część prowizji w związku ze wcześniejszą spłatą pożyczki przez powoda. Sąd nie uwzględnił tym samym argumentów Banku podniesionych w sprzeciwie od nakazu zapłaty i w dalszych