Kancelaria

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jak również świadczy usługi doradztwa prawnego klientom indywidualnym. Wśród klientów obsługiwanych przez Kancelarię znajdują się podmioty działające w różnych sektorach gospodarki. Obsługujemy firmy nowo powstałe, jak również te o ugruntowanej pozycji na rynku.

Wiodącą dziedziną specjalizacji Kancelarii jest szeroko pojęte prawo cywilne. Koncentrujemy się równie mocno na kwestiach związanych z procedurą cywilną, w tym postępowaniu egzekucyjnym. Grono współpracowników Kancelarii zapewnia obsługę także w innych dziedzinach prawa. Celem zagwarantowania naszym klientom bezpieczeństwa i najwyższego poziomu usług Kancelaria współpracuje również z doradcami podatkowymi, notariuszami oraz komornikami.

Krajowa Izba Radców PrawnychOkręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Blog – najnowsze wpisy

Obowiązek przedstawienia dokumentu przez notariusza na potrzeby postępowania sądowego

Obowiązek przedstawienia dokumentu, przewidziany w art. 248 § 1 k.p.c., dotyczy także notariusza i obejmuje sporządzane przez niego akty notarialne. Art. 248 § 1 k.p.c. zobowiązuje „każdego”, kto jest w posiadaniu dokumentu stanowiącego dowód w sprawie, istotnego dla jej rozstrzygnięcia, do przedstawienia go sądowi, na jego zarządzenie, w oznaczonym miejscu

Odszkodowanie za ułamany implant oraz dziurę w jezdni

Odszkodowanie za ułamany implant. Kobieta kupowała systematycznie „Daktyle suszone bez pestki” jednej i tej samej marki. Pewnego dnia, gdy ugryzła jeden z owoców, wyłamała protezę zęba wstawionego kilka lat wcześniej. Daktyl miał pestkę. O zdarzenie kobieta obwiniła producenta, który nie poinformował na opakowaniu, że produkt może zawierać pestki. Kobieta wystąpiła

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem

Kolejna sprawa o zasiedzenie prawa własności nieruchomości zakończona sukcesem. Sąd w postępowaniu w przedmiocie zasiedzenia prawa własności nieruchomości stwierdził zasiedzenie nieruchomości zgodnie z żądaniem wnioskodawców. Radca prawny Krzysztof Karp przeprowadził wnioskodawców kompleksowo przez cały proces zmierzający do zasiedzenia, począwszy od czynności przygotowawczych, poprzez zapewnienie współpracy geodezyjnej, na przygotowaniu dokumentów postępowania

Darowizna do majątku wspólnego a podatek od spadków i darowizn

Darowizna do majątku wspólnego oznacza, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn powstaje względem każdego z małżonków od nabytego w ten sposób przysporzenia majątkowego. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 stycznia 2018 r. (I SA/Kr 1030/17). Sąd zaznaczył przy tym, że zgodnie