Wynagrodzenie

 

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego. Rozliczamy się zawsze na jasnych i wcześniej ustalonych zasadach.

 

Poniżej przykładowe systemy rozliczeń:


•    system rozliczeń godzinowych - wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin
•    system wynagrodzenia zryczałtowanego - wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną
•    system z premią za sukces (success fee) - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy
•    system wynagrodzenia za wykonaną usługę - wysokość wynagrodzenia określana jest jednorazowo za wykonaną usługę