Współpracownicy

Krzysztof Karp

radca prawny

 

Radca prawny, założyciel Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe Studium Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz uzyskał dyplom Center for American Law Studies prowadzonego przez University of Florida w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UW. Ukończył aplikację radcowską i zdał egzamin radcowski. Wpisany został na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i osób fizycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako współpracownik renomowanych kancelarii prawnych oraz jako radca prawny jednostki sektora finansów publicznych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa. Do dziedzin jego zainteresowań należą w szczególności prawo cywilne oraz zagadnienia procedury cywilnej. W wolnych chwilach pogłębia wiedzę z zakresu prawa sportowego. 

dr Rafał Cieślak
radca prawny

 
Doktor nauk prawnych, radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British School of English and European Legal Studies prowadzonej w ramach współpracy WPiA i Cambridge University. Zajmuje się zagadnieniami partnerstwa publiczno-prywatnego, funduszy europejskich, pomocy publicznej oraz działalności gospodarczej podmiotów publicznych. Jest autorem licznych publikacji z tego zakresu. Kierował zespołem doradców przygotowujących jedno z pierwszych w Polsce postępowań zakończonych podpisaniem umowy i realizacją inwestycji w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, występuje na konferencjach i szkoleniach. Prowadzi kancelarię radcy prawnego (www.cieslak.waw.pl). Jest także wspólnikiem w renomowanej warszawskiej firmie konsultingowej zajmującej się pozyskiwaniem finansowania projektów ze środków europejskich (www.kdg.waw.pl).
Piotr Bocianowski
adwokat

 

 

 

Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Aberdeen w Szkocji (LL.M.). Obecnie przygotowuje pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim dotyczącą tematyki dyskryminacji pracowników ze względu na wiek. Specjalizuje się w prawie pracy i nieruchomościach. Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych oraz indywidulanych zdobyte w renomowanych kancelariach. Interesuje się komparatystyką prawniczą oraz zagadnieniami dotyczącymi procesu w sprawach pracowniczych oraz dotyczących nieruchomości. Prelegent na szkoleniach i konferencjach z zakresu prawa pracy. Autor publikacji z tego zakresu. Biegle włada językiem angielskim, w tym również terminologią prawniczą.